NEN 3140

Een NEN 3140 - keuring bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie van de machines en een aantal tests met behulp van een speciaal meetinstrument. Wanneer de machine de test heeft doorstaan wordt na goedkeuring een keuringsticker geplaatst. Tevens wordt een keuringscertificaat afgegeven. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines/klimmateriaal veilig zijn. Na de keuring wordt een rapportage opgesteld met daarin alle bevindingen.

Naast het keuren van elektrische arbeidsmiddelen die gebruikt worden bij bouwbedrijven, schilders en installatiebedrijven voeren wij ook NEN 3140 - keuringen uit bij zorginstellingen en kantoren. Alle apparaten voorzien van een stekker (zoals bedden, lampen, computers en printers) en die bedrijfsmatig worden gebruikt dienen te worden gekeurd!

Wilt u meer informatie?

Copyright by Jansen Onderhoud en Reparatie | Created by